Boyun Germe Ameliyatı Nedir?

Boyun germe ameliyatı, boyun bölgesinde meydana gelen estetik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik uygulanan cerrahi operasyondur. Boyun bölgesinde meydana gelen estetik sorunlar, kişinin anatomik yapısından ve yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kişilerin hayat standardının yükseltilmesi için, cerrahi müdahale yapılması gereklidir.

Boyun bölgesinin deri yapısı, vücudun diğer bazı bölümlerine göre daha incedir. Ayrıca boyun deri dokusunun altında ince yapıda yağ dokusu bulunur. Bazı durumlarda bu yağ dokusu çene altında kalınlaşma gösterebilir. Boyun bölgesi platysma olarak isimlendirilen, ince perde halinde kas sistemi ile desteklenmiştir.

Kaslı doku boyun alt kısmından başlayarak, yüzün ortasına kadar uzanır. Bu bölüm SMAS ismi verilen katmanı ile devamlılık gösterir. Ayrıca boyun bölgesinde derin kaslar, tükürük bezleri, kendine özgü iskelet yapısı, derin yağ kompartımanları da yer alır. Boyun germe ameliyatı operasyonlarında, boyun yapısında bulunan tüm dokular bütünlük içerisinde değerlendirilir.

Boyun Bölgesinin Sarkma ve Kırışma Nedenleri

Genellikle ileri yaşlarda sıklıkla görülen, boyun bölgesinde sarkma ve kırışmalar, kişilerin fizyolojik yapısına, yaşam standartlarına, bu gibi durumlara yatkın vücut yapısına göre de değişiklik gösterir. Bu her durumda boyun germe ameliyatı ile düzeltilebilir.

Boyun bölgesinde sarkma ve kırışmalar;

 • Boyun derisinin gevşemesi ve buna bağlı sarkmalarla,
 • Boyunun deri alt kısmında yer alan yağ yastıklarının büyümesine bağlı olarak,
 • Platysma kasının gevşemesi ve sarkması olarak,
 • Küçük çene iskeletinde ki deformasyonlar,
 • Hyoid kemik yapısında ki bozulmalar,
 • Büyümüş olan tükürük bezinin sarkması olarak,

Gibi durumlarda görülebilir. Çoğunlukla yüz yaşlanmasının ileri aşamalarında, yüzün yan dokularında sarkmalar görülür. Bu sarkmalar çene altına birikir. Bu da boyunda sarkma olarak gözlemlenir.

Yanaklar uygun pozisyonda yukarı itildiğinde, boyun bölgesinde bulunan sarkmaların da düzeldiği görülebilir. Bazı durumlarda gıdı bölgesinde ki sarkmalar ve yağlanmalar da boyun germe ameliyatı programına dahil edilebilir.

Boyun Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Gıdı oluşması, boyun bölgesinde meydana gelen sarkmalar, sarkmalara bağlı olarak boyun hatlarının kaybolması, kişilerin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur. Bu nedenle boyun germe ameliyatı, yüz gençleştirme ameliyatları kapsamında değerlendirilir.

Boyun germe ameliyatı gençleştirme operasyonlarının bütününü kapsar. Bu nedenle, hekim ve hasta işbirliğinin sağlanarak, operasyonların hangi bölgeleri için uygulanacağına karar verilmesi gerekir. Yüz germe yolu ile boyundaki olumsuzlukların düzeltilmesi için, kulak önü ve kulak arkasında kesi oluşturularak, yandan ve orta hattan boyuna ulaşılması hedeflenir.

Boyun derisi platysma kaslarından ayrıştırılarak, gevşeklik giderildikten sonra korse tekniği ile tekrardan sıkılaştırılır. Yüz germe ameliyatı, boyun germe ameliyatından bağımsız olarak da gerçekleştirilebilir. Bu nedenle öncelikle operasyona boyun germenin de dahil edileceğinin belirlenmesi gerekir.

Kesi izlerinin daha az görünür olması nedeniyle bu yöntem sıklıkla tercih edilir. Çene altından boyun germe işlemleri de gerçekleştirilebilir. Bu yöntem genellikle geç hastalar için önerilebilir. Çene altında açılan 3-4 cm’lik kesi gerçekleştirilerek, derialtı ve yağ dokusuna erişim sağlanır.

Bu aşamada platysma kası deriden ayrılır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kaslar dikiş teknikleri ile sabitlenir. Bu yöntemde deri fazlalıkları alınmadığı için yaşlı hastalarda istenen sonuç alınamaz.

Boyun Germe Ameliyatı Yöntemleri

Hastanın yaşı, boyun bölgesinde ki deformasyon, hasta talepleri, boyun germe ameliyatı yöntemlerinin belirleyenidir.

Bu yönde yapılan operasyonlar;

 • Yüz germe yolu ile boyun germe,
 • Çene altı yoluyla boyun germe,
 • Derin plan boyun germe,
 • Derin boyun yapılarını şekillendiren boyun germe,
 • Açık orta hat boyun germe,
 • Sadece Liposuction yöntemi ile boyun germe,
 • Liposuction + çene ucu ilerletme yöntemi ile boyun germe,

Şeklinde çeşitlilik gösterir. Derin boyun yapılarını şekillendiren boyun germe ameliyatı, sarkık kısmın düzeltilmesi ile birlikte hyoid kemik problemlerinin düzeltilmesini de amaçlar. Bu amaçla boyun bölgesi bir bütün olarak değerlendirilir. Gerekli durumlar için çene altı tükürük bezlerinde ki sarkmalar da düzeltilir. Komplikasyon gelişme olasılığı yüksek operasyonlar arasında yer alan bu yöntem, konusunda uzman cerrahlar tarafından yapılması durumunda, başarı yüzdesi yüksektir.

Klasik yöntemlerle ortadan kaldırılamayan boyun sarkmaları, açık orta hat boyun germe yöntemi ile giderilebilir. Bu yöntemde boyun bölgesinde kesi yöntemi ile fazlalık deri alınarak şekillendirilmesi sağlanır. Genellikle ileri yaşta hastalar için uygun yöntemlerdendir.

Boyun estetiği yöntemlerinden olan sadece liposuction, genç hastalar için kullanılan yöntemlerdendir. Hastaya lokal anestezi uygulanarak, boyunda bulunan yağ dokusunun 2-3 milimetrelik kesi yöntemiyle alınmasıdır. Cilt genç olduğu için yağ dokusu kısa sürede eski esnekliğine kavuşabilir. Ayraca bu yöntem çene ucu ilerletme yöntemiyle birlikte de kullanılabilir.

Boyun Germe Estetiğinde Kesik İzleri Belli Olur mu?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi, boyun germe ameliyatı sonrasında da bir takım izler kalabilir. Ancak uygulanan yöntemlerle, kesi izlerinin vücudun gölgelenen bölgelerinde oluşması mümkündür. Boyun germe operasyonu, yüz germe operasyonu ile birlikte gerçekleştirildiği durumlarda, kesiler kulak bölgesine gizlenir.

Genç hastalara uygulanan liposuction yönteminde kesinin milimetrik olması nedeniyle, kolaylıkla fark edilmez. Ayrıca kişinin fiziki özelliğine göre ileri süreçte tamamen görünmez duruma gelebilir. Açık ve orta hat boyun germe operasyonlarında oluşan kesi izleri, dikkatli bakıldığında belli olur.

Boyun Germe Ameliyatı Uygulaması Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Her ne kadar ileri yaş gruplarında boyun gerdirme işlemleri sıklıkla yapılsa da, vücut gelişimini tamamlamış herkese, uygun yöntemler kullanılarak boyun germe ameliyatı yapılabilir. Uygulanan yönteme göre operasyonlar genel veya lokal anestezi uygulanarak yapılır.

Bu nedenle hastanın tıbbi öyküsü, operasyon öncesinde araştırılır. Hasta da bu yönde hekimi bilgilendirmelidir. Ayrıca bu durum klinik ortamlarda yapılan analizler sonucunda da ortaya konulur.

Hastanın talepleri, hekimin önerileri birlikte değerlendirilerek, operasyon tarihi ve operasyon yöntemleri belirlenir. Hasta operasyon sürecine ve sonrasında iyileşme sürecine katkı sağlamak için, sigara ve benzeri madde alımlarını sonlandırmalıdır.

Boyun Germe Ameliyatının Etkisi Kalıcı Mıdır?

Birçok cerrahi operasyonda olduğu gibi, boyun germe ameliyatı sonrasında da şişlik, morluk, ağrılı durum görülür. Operasyon sırasında bölgede biriken kan ve sıvı tahliyesi için dren kullanılır. Hekim tarafından önerilen ağrı kesiciler ile ağrılı durum giderilir. Şişlik ve morluklar da iyileşme süreci ile etkisini kaybeder. Aksi belirtilmedikçe drenler 2-3 ün içerisinde, dikişler 5 ile 7 gün içerisinde alınır. Hastalar 2-3 hafta sonra ameliyatın etkilerinden kurtularak sosyal yaşamlarına dönebilirler. Hastanın belirtilen süre ile boyun korsesi kullanması, iyileşme sürecini katkı sağlayabilir.

Ameliyatsız Boyun Germe Uygulamaları Nelerdir?

Bazı durumlar da boyun germe ameliyatı yöntemlerine alternatif olarak, bazı yöntemler kullanılabilir. Ancak boyun germe ameliyatına alternatif bilinen cerrahi bir yöntem bulunmaz. Boyunda bulunan platysma kasının hiperaktif olduğu durumlar için, boyun botoksu uygulamaları en bilinen alternatif yöntemdir.

Ancak cerrahi yöntemle uygulanan yöntemle kıyaslandığında, başarı yüzdesi oldukça düşüktür. Boyun germe için bazı medikal ürünlerde kullanılır. Ancak boyunun pürüzsüz yapıda olması amaçlandığı için, alternatif yöntemlerin hiç biri, boyun germe operasyonu ile sağlanan memnuniyeti oluşturmaz. Hastanın elverişli olması durumunda çene ucu estetiği boyun germe ameliyatına alternatif olarak kullanılabilir.

Boyun Germe Uygulamalarını Kimler Yaptırabilir?

Yaşlanmaya bağlı olarak boyun bölgesinde sarkma ve kırışık oluşan kişiler, boyun germe operasyonunu düşünebilirler. Bu sayede cilt daha genç görülebilir. Yüz gerdirmeyi düşünen kişiler de, cerrahi programa boyun estetiğinin dahil edilmesini isteyebilir.

Bu sayede ekstra operasyon geçirmek zorunda kalmaz. Bazen cilt yaşlı olmasa da kilo ve yağlanmaya bağlı olarak da boyun bölgesinde sorunlar yaşanabilir. Bu durumlar içinde uygun yöntemler uygulanarak boyun estetiğinin yaptırılması önerilir.

Boyun Germe Ameliyatı Fiyatları 2024

Operasyonun gerçekleştirileceği hastane koşulları, uzman doktorun tecrübesi ve uygulanan yöntemler, boyun germe ameliyatı fiyat listesinde değişikliklere neden olur. Boyun germe operasyonları dahilinde diğer cerrahi operasyonlar da planlandığı durumlarda, fiyatlar da değişiklik gösterir.

Sonuç

Boyun germe ameliyatları, her ne kadar bazı cerrahi operasyonlara göre risk olasılığı düşük olsa da, operasyonlar sonrasında bazı komplikasyonların gelişmesi olasıdır. Bu nedenle uygun ortamlarda, konusunda uzman cerrahlar tarafından operasyonların gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sayede hasta genç görünüme sahip olurken, aynı zamanda da olası riskler minimum seviyeye düşürülebilir.

Boyun germe ameliyatında başarı yüzdesini arttırmak isteyen kişiler, drzeynepsen.com web sayfasını ziyaret edebilirler. Ziyaretçiler, Op. Dr. Zeynep Şen’in uzman görüşlerinden faydalanabilir, gelişmiş cerrahi cihazlar sayesinde yeni genç görünümlerine sahip olabilirler. Bu imkanlardan faydalanan hastalar, doğal yaşamlarına daha kısa sürede kavuşurlar.

Sık Sorulan Sorular

Boyun Germe Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Boyunda germe ameliyatında kullanılan yöntemler, iyileşme sürecini etkiler. Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen bu türden cerrahi operasyonlarda, hastanın normal aktivitelerini yerine getirmesi için 2-3 hafta yeterlidir.

Boyun Germe Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Boyun germe ameliyatlarının süresi, uygulanan yöntemlere, operasyonu gerçekleştiren uzman ekibin yeteneklerine göre değişiklik gösterir.

Ameliyatsız Boyun Germe Nasıl Yapılır?

Birtakım medikal ürünler ameliyatsız boyun germe için kullanılsa da, cerrahi operasyon haricinde istenen performans sağlanamaz. Genç gruplar için önerilen çene ucu estetik operasyonlar, kesi yöntemi ile yapılan boyun germeye alternatif olabilir.

İletişime Geçin

Size daha yakından yardımcı olabilmemiz için lütfen hemen iletişime geçin.