Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?

Estetik ameliyatlar kategorisinde değerlendirilebilecek olan meme küçültme ameliyatı hem erkek hem de kadınlarda uygulanabilen bir işlemdir. Görüntüye nazaran bu ameliyatı yaptırmak isteyen kişilerin yanı sıra günlük durumlarını etkilemesinden dolayı sağlık içinde tercih eden kişiler bulunur.

Meme Küçültme Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Meme küçültme ameliyatlarının operasyon esnasında ve operasyon sonrasında meydana gelebilecek riskleri mevcuttur. Meme genel olarak yağ dokusundan meydana gelen bir yapı olması sebebiyle ameliyat esnasında kanamanın fazla olması gibi risk faktörleriyle sıklıkla karşılaşılmasa da ameliyata girecek bireylerin öncesinde anestezi işlemine maruz kalacak olmaları risk faktörü olduğu gerçeğini gösterir.

Anestezik maddeler genel olarak kişilerin durumlarına bağlı olarak uygulanır. Bazı yerlerde sedasyon anestezisi sonrası gaz anestezisi kullanılır ki bu en düşük riskli anestezidir.  Kişi ameliyat esnasında gaz formda verilen düşük miktarda anestezi ile uyku durumuna geçer ve ameliyat bitiminde gaz anestezi verimi sonlandırılacağı için hızlı bir uyanma periyodu görülür.

Anestezi riski bir tarafa bırakıldığında ise olası riskleri şu şekilde sıralamak doğru olacaktır;

  • Özellikle ilerleyen dönemde süt üretimi olmasını isteyen kişilerde süt üretiminin az olması söz konusu olabilir.
  • Meme ameliyatı iki taraflı gerçekleştirilen ameliyatlardan olduğu için yara bölgesi normalden fazla olacaktır ve vücudun dış organları oldukları için de enfeksiyon kapma riski bulunur.
  • Meme ameliyatı sonrası kişilerin aşırı kilo almaları durumunda tekrar meme dokusu yağlanacağı için büyüme gözlenebilir.

Meme küçültme ameliyatı sonrası riskleri bakıldığında ameliyat esnasına göre daha fazladır. Fakat bu riskler herkes için geçerli değildir ve elimine edilebilir. Yara bölgesinin hijyenine dikkat etmek ve terlemesini engellemek ya da en azından minimuma indirgemek enfeksiyon olasılığını düşürecektir.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme bölgesi vücudun en fazla yağ depolayan bölgesidir. Kişi kilo aldığında ilk önce meme bölgesinde alınan kilolar yağ olarak depolanır. İlk yağlanan bölgelerden biri olmasına rağmen mevcut yağın en zor yakıldığı bölgedir.

Kadınların memelerinin erkeklerinkine nazaran daha büyük olmasının temel iki sebebi olarak yağlanma ve içerisinde bulunana gelişmiş süt bezleri verilebilir. Meme küçültme ameliyatı için mevcut yağ dokusunun bölgeden uzaklaştırılması gerekir.

Yağ dokusunun tamamı alınmaz çünkü o bölgede varlığı sağlık açısından yararlıdır. Yağ dokusunun uzaklaştırılmasının yanı sıra meme bezlerinin bir kısmı da alınır.

Ameliyat sonrası süt üretiminin azalma durumunun temel nedeni de bölgedeki meme bezlerinin uzaklaştırılmasıdır. Çünkü bu meme bezleri süt üretimi ile beraber dolar ve meme bezi ne kadar gelişmişse süt kapasitesi de o denli gelişmiş olur.

Yağ ve meme dokusu uzaklaştırıldıktan sonra bölgede hacim küçülmesi olacağı için derinin bir kısmı da uzaklaştırılır. Aksi halde sarkık deri görüntüsü meydana gelir. Bu işlemler kulağa komplike gibi gelse de meme küçültme ameliyatı olanlar anestezi altında oldukları için işlemlerden haberdar olmayacaklardır.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra İz Kalır Mı?

Geçtiğimiz yıllarda kesi gerektiren en ufak operasyonlar sonrasında bile iz kalma riski bulunuyordu fakat teknolojinin ilerlemesiyle beraber meme küçültme ameliyatı sonrası iz kalma sorunu minimin düzeye inmiştir. Yine de mevcut riskin varlığı yadsınamaz.

Operasyon geçiren kişilerin operasyon bölgesine gereksiz müdahalelerde bulunmaması oldukça önemlidir. Yara bölgesinde iz kalmaması için kesinlikle kaşınan yerleri kaşımamak, kabuk bağlaması durumunda kabuğu soymamak önemlidir. Bazı kişilerde fizyolojik olarak vücudunda bulunan eksiklikler nedeniyle yara dokusu iyileşmesi geç olabilir.

Bu durumda yara izi kalması da olasıdır. Kişilerin kan değerlerine baktırarak eksik olan elementleri tamamlamaları önemlidir. Genetik olarak yara iyileşmesinin geç olması ya da yara izi kalmaya meyilli bedenlerde de iz kalma riski bulunur.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme küçültme ameliyatı izi olmasını engellemek ya da minimuma indirmek için aynı zamanda ameliyat bölgesinin sağlığını muhafaza etmek için yapılması ya da dikkat edilmesi gereken şeyler şunlardır;

  • Yara bölgesini kaşımaktan sakınılmalıdır.
  • Kaynar su ile duş almaktan sakınılmalıdır
  • Doktor tarafından tavsiye edildiği üzere yara pansumanı yapılmalı ve aksatılmamalıdır.
  • Bölgenin aşırı terlemesi engellenmeli ve ıslak kalmasına izin verilmemelidir

Ameliyat sonrası genellikle doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetlerin tercih edilmesi bölgenin nemlenmesini minimuma indirir. Islak kalan yara dokusu enfeksiyon kapmaya meyillidir bu nedenle bölgenin kuru olmasına özen gösterilmelidir.

Hızlı kilo almak ve hızlı kilo vermek normalde sağlıksız olmasının yanı sıra meme küçültme ameliyatı yaptıran kişilerin meme bölgelerinde sarkmalara neden olabileceği için kaçınılması gereken durumlardandır.

Meme Küçültme Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme küçültme ameliyatları estetik olarak yapılabileceği gibi anatomik rahatsızlıklara sebebiyet vermesi açısından da yaptırılabilir. Bazı kadınların meme bezleri çok gelişmiş olduğunda meme boyutları normalin üstünde olur. Bu durumda vücutlarının ön tarafında yer çekiminin de etkisiyle aşağı doğru meyleden bir proporsiyon gelişir.

Bu durum omurganın olması gereken dik pozisyondan çıkıp eğri bir şekilde durmasına neden olacağı için çeşitli sıkıntıları beraberinde getirebilir. Bu sıkıntıların başında kamburluk gelir ve kamburluk ilerleyen durumlarda kişilere hareket güçlüğü ve acı verir.

Omurga daima dik pozisyonda olmalıdır. Meme bölgesi normalden büyük olan kadınlarda omuzların dik ve geride tutulmaya çalışılması boyun bölgesinde ağrılara neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı meme küçültme ameliyatları yaptırılır.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatı hormonlardan ya da aşırı kilodan kaynaklı normalden büyük memeler için uygulanır. Vücuda herhangi bir sağlık problemi oluşturmayacak olsa bile estetik olarak normal dışı olduğu için kişilerde psikolojik ve sosyal anlamda negatif sonuçlar oluşabilir. Böyle durumlarda da yine meme küçültme operasyonları tercih edilir.

Bazen de kişinin meme bölgesi herhangi bir rahatsızlık oluşturmasa ve aşırı büyük olmasa bile, kişi mevcut boyuttan memnun değildir ve estetik kaygılarıyla daha küçük memelere sahip olmak ister. Bu durumlarda da meme küçültme operasyonu tercih sebebidir.

Göğüs Dikleştirme ve Göğüs Büyültme Ameliyatları Arasında Ne Fark Var?

Göğüs büyütme operasyonlarında mevcut bölgeye silikon gibi maddelerin yerleştirilmesiyle daha büyük görüntü sağlanır. Yani vücuda dışarıdan bir ekleme gerekir. Göğüs dikleştirme operasyonlarında ise içeriye herhangi bir müdahalede bulunulmaz tamamen göğüs bölgesindeki bağlarla ve deri ile göğüsler olduklarından daha dik hale getirilirler.

Göğsü küçük olan fakat dik olan insanlar olabilir. Aynı şekilde göğsü büyük olan fakat dik olmayan insanlar da olabilir. Bu iki işlem kulağa benzer gelse de birbirlerinden oldukça farklıdır.

Meme Küçültme Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Meme küçültme ameliyatlarının en büyük avantajları arasında kuşkusuz psikolojik olarak düzelme gelir. Meme görüntüsü kişilerin tüm vücut görüntülerini etkilediği için ve dışardan bakıyı oldukça değiştirdiği için psikoloji oldukça fazla etkiler.

Hayalindeki görüntüye kavuşan kişilerin öncelikle psikolojisi düzelecektir. Psikoloji dolaylı yoldan sosyalliği de etkiler ve bu durumda kişilerin sosyal durumları da olumlu olarak etkilenecektir. Büyük memeye sahip ve bunun sonucu fiziksel olarak sıkıntı çeken kişilerinde ağrılarının yok olmasına neden olacağı için hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyileşme meydana gelir.

Meme Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2024

Meme küçültme ameliyatı fiyatları tercih edilecek hekime ve kişinin mevcut durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu bağlamda operasyon düşünen kişilerin hekimleriyle beraber yol çizmeleri ve çizdikleri yola göre fiyat bilgisi almaları çok daha sağlıklı bir yoldur.

Sonuç

Meme küçültme ameliyatı kişisel tercihler sebebiyle yapılabileceği gibi sağlık içinde tercih edilebilir. Risk grubu düşük olan operasyonlardan olan meme küçültme ameliyatı genel ya da lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Her ameliyat sonrası olduğu gibi meme küçültme ameliyatı sonrasında da yara bakımı oldukça önemlidir ve dikkat edilmesi gerekir.

İletişime Geçin

Size daha yakından yardımcı olabilmemiz için lütfen hemen iletişime geçin.